ABB

www.abb.nl

Tijdelijk invullen van de vacant gekomen Supply Management functie. De doelstelling was enerzijds het brengen van dagelijkse leiding en continuïteit. Anderzijds het uitwerken en invoeren van een herstructureringsplan. Bij de invoering van dit plan zijn de afdelingen Customer Service en Inkoop samengegaan tot een gecentraliseerde backoffice organisatie. Door het verkooporderverwerkingsproces in deze nieuwe organisatie centraal te stellen en een ketenregisseur aan te stellen per Business Unit is een betere afstemming van klantbehoeftes gerealiseerd. Dit met het uiteindelijke doel de klanttevredenheid te verbeteren (exceed customer expectation).

Als senior consultant begeleiden van het proces van de vaststelling van de bedrijfsstrategie en de verandering in de organisatiestructuur die voor het realiseren van deze gewijzigde strategie noodzakelijk waren.