Rieter

www.rieter.com

Als Manager Inkoop het zodanig professionaliseren van de supplier base dat deze voldoet aan de hoge eisen die de automobiel fabrikanten stellen ten aanzien van prijs, kwaliteit en logistieke prestatie. Van belang hierbij waren het kiezen van de juiste internationale partners die Rieter in heel Europa konden beleveren, het vertalen van de klanteisen naar leverancierseisen zodat risico’s gereduceerd worden, het implementeren van een gestructureerde leveranciers prestatiemeting waaraan duidelijke voorwaarden en actieplannen gekoppeld waren.
Als Tier II Manager verantwoordelijk voor de opzet en dagelijkse leiding van de Rieter Unit die alle subcontractors managet. Bijzonder aan deze subcontractors is enerzijds dat deze bedrijven hun producten fysiek rechtstreeks aan de automobielfabrikant leveren maar dat de volledige verantwoordelijkheid (engineering, kwaliteit, logistiek, ordering, inkoop) ligt bij Rieter. Anderzijds waren deze bedrijven vaak concurrenten van Rieter.

Als Supply Chain Manager verantwoordelijk voor de opzet en operatie van zogenaamde sequence centers (externe magazijnen naast de autofabrikant). De dagelijkse operatie van deze sequence centers was uitbesteed bij Logistics Service Providers. Daarnaast verantwoordelijk voor het stroomlijnen en herstructureren van de interne Supply Chain organisatie.